Verbreed je kijk met ruimte.

Het driemaandelijks VRP-magazine RUIMTE snijdt op een toegankelijke manier belangrijke ruimtelijke en stedenbouwkundige themas aan: infrastructuur, masterplannen, zorgwonen, dorpskernvernieuwing, mobiliteit, open ruimte ...

allesaffichebeeldbewerkingboekdrukwerkhuisstijllogomagazinewebsite

VRP Zoekt aansluiting bij disciplines, organisaties en activiteiten op het raakvlak van het eigen vakgebied.

Een must voor iedereen die begaan is met ruimtelijke ordening en stedenbouw

Ruimte is een driemaandelijks magazine dat wordt uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Het magazine belicht ook de ruimtelijke aspecten van aanverwante sectoren (mobiliteit, economie, architectuur, vastgoed, toerisme, natuur, landbouw, publiek domein, woonbeleid, landschapsarchitectuur …).

Hedendaagse thema's en praktijkvoorbeelden

Ruimte brengt in elke editie een themadossier, met diepgravende analyses en genereus geïllustreerde bijdragen over de ruimtelijke actualiteit in binnen- en buitenland. 

Van leerkracht tot makelaar

Tot de uitgebreide doelgroep behoren zowel juristen als leerkrachten of mensen actief in vastgoed, economie, mobiliteit, sport, landbouw, monumentenzorg, natuur, toerisme of landschapsarchitectuur. Ook de politici en ambtenaren op de verschillende beleidsniveaus wil de VRP bereiken. Of de leden van de gemeentelijke en provinciale commissies ruimtelijke ordening. Met hen wil de VRP haar kennis delen en het debat aangaan. Zo hoopt de VRP uit te groeien tot een echt netwerk dat kennis en informatie verzamelt en verspreidt onder al wie van dichtbij of van verder bij stedenbouw en ruimtelijke ordening is betrokken.

... wij geven vorm aan jouw verhaal

lucifervormgevers

eb.reficul@luap
68 82 182/30 (23+)
Molenlei 51
2530 Boechout

© 2019 lu'cifer, Built with Gatsby by WEBhart