deWasserij
cohousingproject
2020
Cohousing deWasserij is een coöperatieve woonproject in Berchem.
logo
branding
webdesign
development
follow-up
Met deze website willen we mensen informeren en het vuur aanwakkeren om mee te werken aan een inclusieve leefbare stad.