logo
brand
webdesign
development
onderhoud
deWasserij
cohousingproject
2020
Cohousing deWasserij is een coöperatieve woonproject in Berchem.
Met deze website willen we mensen informeren en het vuur aanwakkeren om mee te werken aan een inclusieve leefbare stad.